Prihláška Duál Kysuce


Vyznačte školu a odbor, o ktorý máte záujemKontaktné údaje žiaka


Kontaktné údaje zákonného zástupcu


Odporúčanie od


Povinné prílohy

Priložte prosím obe strany vysvedčenia (prednú aj zadnú stranu)
Presuňte váš súbor alebo kliknutím ho nahrajte Môžete nahrať zadnú aj prednú stranu
Presuňte váš súbor alebo kliknutím ho nahrajte Môžete nahrať zadnú aj prednú stranu
Presuňte váš súbor alebo kliknutím ho nahrajte Môžete nahrať zadnú aj prednú stranu

„Vyššie uvedené osobné údaje žiaka a zákonného zástupcu (ďalej len „osobné údaje dotknutých osôb”) a fotokópie vysvedčení budú spracované spoločnosťou Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. v rozsahu, v akom sú poskytnuté, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b / zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ZOOÚ) za účelom vykonania opatrení smerujúcich k výberu žiaka na duálne vzdelávanie. Poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb budú spoločnosťou Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu spracovania bezodkladne zlikvidované v zmysle §10 17 ZOOÚ.“